Opmåling

Lad vores drone opmåle hele byggeriet til dokumentation, udlægningsplaner eller materialeberegning.

Hurtigt og sikkert

Målfast tagplan

Økonomisk og fremtidssikret

Opmåling med Tagdrone

Med Tagdronen opmåler vi tage af alle størrelser og udformninger. Med dronen kan vi let tilgå de steder der er svære at begå sig ellers. Vi sikrer en målfast tegning med et godt overblik og højt detaljeniveau. Ud fra overflyvningen udarbejder vi tagplaner som let kan bruges til beregninger, udbud og lignende. Ved overflyvning sænkes omkostninger til tidsforbrug og sikkerhedsudstyr samtidig med at sikkerheden øges. Dermed er det en hurtig, økonomisk og sikker løsning. De målfaste tagplaner er oplagte at anvende til økonomisering i forbindelse med tagrapporter, udskiftning, renovering eller vedligehold.

 

Hurtigt og sikkert

Med den professionelle Tagdronens software har vi mulighed for at lave overskuelige og præcise tagplaner. Tagdronen er hurtigere end andre løsninger da der ikke skal anvendes særlige adgangsveje, såsom kran eller lift. Tagdronen er utrolig fleksibel og kan hurtigt komme omkring særlige hældninger og konstruktioner som kunne have været tidskrævende eller farlige for tagdækkeren at foretage opmålinger omkring. Uanset om det er fladt tag eller hældningstage, vanskeligt tilgængeligt eller har en særlig udformning kan Tagdronen udføre præcise målfaste tegninger uden brug af lift, kran, eller andet fordyrende adgangs- og sikkerhedsudstyr. 

Præcis opmåling af hele tagkonstruktionen

Overskueligt og præcist

Med en overskuelig og præcis tagplan kan der let udarbejdes planer for nye tag, renovering eller vedligeholdelse. Med de præcise mål kan der laves udlægningsplaner for isolering og tagpap, hvilket gør det muligt at udføre arbejdet hurtigt og korrekt, samt at bestille den rette mængde varer, så der ikke skal anvendes kraner og vognmænd til at returnere overskydende materiale. 

 

Økonomisk

Der er god økonomi i at anvende Tagdronen. Det integrerede værktøj laver en digital opmåling som har en markant lavere fejlmargin end manuelle opmålinger, så du slipper for at skulle måle om i tilfælde af fejl. Ved at afsende dronen fra jorden og lade den overflyve byggeriet er der ikke krav om at der skal være to mand til stede på taget samtidig, og der skal ikke anvendes kran eller lift til at komme op på taget eller tilgå særlige konstruktioner eller stejle hældninger.  

Løs flere problemer samtidig

Tagdronen er bygget til at adressere alle tagets udfordringer. Ud over de præcise opmålinger kan den udføre termografering som kan hjælpe med at finde kuldebroer og fugtophobninger og dermed utætheder. Tagdronen kan også lave komplette 3D modeller af byggeriet med markeringer af identificerede fejl så de kan følges over tid. Eller vi kan lave timelapse og hyperlapse videoer af hele byggeprocessen. 

 

Kontakt os!

Lad os tage en snak om hvordan Tagdronen kan give mest muligt værdi til dit projekt!

Ring nu!

7199 8875

Telefon

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 6:30 - 17:00
Fredag: 6:30 - 16:00

Adresse

TAGGROSSISTEN ApS

Vejlevej 465
6000 Kolding

CVR: 40486399